Optimaliseer energie productie en consumptie

De prijzen voor energie fluctueren op elk moment van de dag. Op het moment dat er veel lastig te voorspellen duurzame opwek op het net komt wordt de fluctuatie in de prijzen doorgaans nog groter. Door deze prijsontwikkelingen af te stemmen op het bedrijfsproces kunnen de energiekosten worden verlaagd en de energieopbrengsten worden verhoogd. Uiteraard wordt het bedrijfsproces gerespecteerd: dat proces is leidend, de energieprijzen komen op de tweede plaats. Zie de projectvoorbeelden voor meer details.